odpis a wypis aktu notarialnego, odpis aktu notarialnego przez internet,
 wypis aktu notarialnego dla gminy, wzór podpisu, archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego, numer aktu notarialnego gdzie,
czy można kserować akt notarialny, dostęp do aktów notarialnych, księgi wieczyste wyszukiwarka,
 notarialny rejestr testamentów opłaty, poświadczenie pozostawania przy życiu, rejestr spadkowy ustawa
wgląd do aktu notarialnego, odpis dyplomu notariusz cena
jak sprawdzić notariusza, poświadczenie dziedziczenia cena, wpis do rejestru spadkowego
Treść tej strony nie stanowi reklamy,
w szczególności reklamy osobistej, ani oferty
w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy – Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r.
Kancelaria Notarialna
Notariusz Andrzej Sławomir Kubicz
ul. M. Curie-Skłodowskiej 20 lok. 2
20-029 Lublin
tel. 791 000 928
e-mail: rejent-a-kubicz@notar.pl

Kancelaria czynna jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 15.00

Dokonanie czynności w innym dniu oraz o innej porze jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia dokładnego terminu i godziny spotkania z notariuszem.


© 2014 KANCELARIA NOTARIALNA Andrzej Sławomir Kubicz