kancelaria notarialna w lublinie, notariusz lublin, notariusze lublin,
notariusze Warszawa, kancelaria notarialna, kancelaria notarialna Lublin, Izba Lublin, umowa notarialna, odpisy i wypisy aktu
 poświadczenie dziedziczenia, spadek, nabycie spadku, hipoteka, darowizna, sprzedaż nieruchomości, notariat, wypisy umowy, przewłaszczenie lokali spółdzielczych, testament,
Lublin, notariusz, czynności notarialne, wymagane dokumenty, opłaty notarialne, akt notarialny, umowa majątkowa, poświadczenie podpisu, tajemnica notarialna, rejestry notarialne, księgi wieczyste, hipoteka,
nieruchomości, zasiedzenie, dziedziczenie, depozyty, pełnomocnictwo, prawo o notariacie, przydatne akty, taksa notarialna, notariusz cennik kalkulator,
notariusz cennik darowizna, notariusz cennik spadek, porady notariusza bezpłatne, opłaty notarialne przy zakupie mieszkania,
Treść tej strony nie stanowi reklamy,
w szczególności reklamy osobistej, ani oferty
w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy – Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r.
Notariusz Andrzej Sławomir Kubicz został powołany na notariusza 12 sierpnia 1993 roku z jednoczesnym wyznaczeniem siedziby kancelarii początkowo w Bychawie, w latach 2000 — 2018 w Lublinie, 2018 — 2019 w Tomaszowie Lubelskim i obecnie ponownie w Lublinie.
W zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, na podstawie przepisów ustawy
z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 164).

Z racji pełnionej funkcji i posiadanej wiedzy notariusz zapewnia poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.


© 2014 KANCELARIA NOTARIALNA Andrzej Sławomir Kubicz